Sinema Kültürü ve Film Okumaları

Başlangıcından günümüze, dünyada ve Türkiye’de sinema olgusunun sanatsal, sosyal, politik ve endüstriyel gelişmeler incelenerek, katılımcıların sinema kültürünün gelişimi hedeflenmiştir.

En yalın ifadesiyle ‘film okumak’, bir filmin satır aralarını incelemek anlamına gelmektedir. İlk seyirde fark edilmeyen derinlik, ayrıntı ve alt anlamlar; seyirci tarafından yeniden mercek altına alınır. Film okumaları ile amaçlanan; katılımcıya film çözümlemesine ait kuramsal (göstergebilimsel, yapısalcı, ideolojik vb.) yapıyı aktararak, öğrencinin izlediği bir filmi eleştirel boyutta tartışabileceği bir zemin hazırlamaktır. Film çözümlemesine ait genel bilgiler ve devamında örnek filmler bağlamında toplumsal, ideolojik, yapısalcı, göstergebilimsel film çözümlemeleri oluşturmaktadır.