Sahne Uygulaması

Temel oyunculuk formasyonunu kazanmış oyuncu adayı, bu derste, oyunculuk dersinde öğrendiklerini değişik rollerde ve sahne uygulamalarıyla pekiştirir. Belirli oyunlardan seçilmiş sahneler, bu derste oyuncu adayları tarafından ayrıntılı bir biçimde analiz edilir ve sahne uygulamalarıyla, rolleri ekseninde çeşitli egzersizler yapılır.