Hareket Araştırma ve Performans

20. yüzyıl ve sonrasında oyunculuk teknikleri kapsamında önem kazanan, bugün kullanılan birçok teknikte de asal çalışma alanı haline gelen beden, şüphesiz oyuncunun en önemli ifade aracıdır. Özellikle 1960’lı yıllardan sonra sanatın bilinçli olarak ‘nesne’si haline gelen beden; dans, plastik sanatlar gibi alanlarda odak noktası olmuşken; farklı disiplinlerden etkilenen tiyatronun bundan mahrum kalması kaçınılmazdır.