Atölye: ‘Hareket Araştırmaları ve Performans’

20. yüzyıl ve sonrasında oyunculuk teknikleri kapsamında önem kazanan, bugün kullanılan birçok teknikte de asal çalışma alanı haline gelen beden, şüphesiz oyuncunun en önemli ifade aracıdır. Özellikle 1960’lı yıllardan sonra sanatın bilinçli olarak ‘nesne’si haline gelen beden; dans, plastik sanatlar gibi alanlarda odak noktası olmuşken; farklı disiplinlerden etkilenen tiyatronun bundan mahrum kalması kaçınılmazdır.

‘Hareket Araştırmaları ve Performans’ atölyemizde öncelikle çalışmalarında bedeni odağına alan Jerzy Grotowski, Eugenio Barba gibi yönetmenlerin tekniklerinden yola çıkarak doğaçlamalar yapılacaktır. ‘Beden-mekan’, ‘beden- öteki beden’ ilişkileri üzerine yapılacak çalışmalarda; çağdaş dans, dövüş sanatları gibi disiplinlerden faydalanılacaktır.

Atölyede yapılan her şey; ‘bulmak’ üzerine değil, ‘aramak’ üzerine olacaktır. Özgün hareket yaratımı, grup hareketi, harekete anlam katma, hareket dramaturjisi gibi konular odağımızda olacak; oyuncunun bedensel çalışmalarının, performansı üzerindeki etkisi uygulamalı olarak araştırılacaktır.

Bu çalışmalarla, oyuncuların hareket araştırmaları yaparken; kendilerini ötekinde fark etmeleri, beden-uzam ilişkisi kurabilmeleri amaçlanmaktadır. İki ayın sonunda her katılımcı, çalışılan teknikler doğrultusunda bir sunum performans gerçekleştirecektir.

Katılımcılar atölyeye gelmeden önce, çalışmalarda kullanmak üzere, bir şiir ve bir şarkı ezberlemelilerdir. Olabildiğince düz ve tonlama yapma kaygısından uzak bir şekilde ezber yapılması, çalışmaların amacına ulaşması açısından önemlidir. Ayrıca her katılımcının yanında çalışmalarda kullanmak isteyebileceği herhangi bir nesne olmalıdır. Çalışmalar harekete dayalı olduğundan katılımcılar, yanlarında yedek kıyafet ve havlu getirebilirler.

Haftada 1 gün (2 saat) olacak şekilde, toplam 2 ay sürecek olan atölyemiz, bedenini daha iyi tanımak ve sahne üzerinde bir ifade aracı olan bedeninin hareket olanaklarını görüp geliştirmek isteyen, 17 yaşından büyük olan herkese açıktır. Kontenjanımız 15 kişidir. Bilgi almak ve kayıt yaptırmak için bizi arayabilir ya da e-posta gönderebilirsiniz.