Atölye: ‘Sinema Kültürü ve Film Okumaları’

Başlangıcından günümüze, dünyada ve Türkiye’de sinema olgusunun sanatsal, sosyal, politik ve endüstriyel gelişmeler incelenerek, katılımcıların sinema kültürünün gelişimi hedeflenmiştir. En yalın ifadesiyle ‘film okumak’, bir filmin satır aralarını incelemek anlamına gelmektedir. İlk seyirde fark edilmeyen derinlik, ayrıntı ve alt anlamlar; seyirci tarafından yeniden mercek altına alınır.