Dünya Tiyatro Tarihi

‘Dünya Tiyatro Tarihi’ dersimizde, tiyatronun doğuşundan günümüze kadar uzanan tarihsel gelişimi, değişen toplum yapısı ve siyasi ortam gibi koşulların ekseninde incelenecektir. Oyunculuk anlayışı, yazarlık, mekan, sahne yapıları, seyirci gibi unsurlar üzerinde durularak, katılımcılarımızın tiyatronun tarihsel çizgisine dair bir bakış edinmeleri hedeflenmektedir.