Diksiyon

‘Diksiyon’ dersi ile; oyuncu adayının, güzel ve etkili konuşma becerilerini geliştirmesine yönelik, türkçenin konuşma özelliklerini kavraması amaçlanmaktadır. Diksiyon; ifadenin şekillenmesinden, bedenle desteklenmesine kadar sözel iletişimin teknik ve yöntemlerini de içine almaktadır. Bu nedenle konuşmanın gerçekte bir anlam taşıyabilmesinde önemli olan, sesin ve bedenin doğru kullanılması gerekliliğidir. Bu doğrultuda, sahne üzerindeki başarıyı arttırabilmek için, artikülasyon, doğru ses boğumlaması ve tonlama, heceleri gerektirdiği ölçülerde kullanma becerileri geliştirilerek bedenle dilin sahne üzerindeki uyumunu yakalamaya çalışmak, temel hedeftir.