Atölye: ‘Çocuklar ve Yetişkinler İçin Yaratıcı Drama’

Çocuklarda ve yetişkinlerde yaratıcı drama dersinde; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılması hedeflenmektedir.

Dersin amaçları:

•Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlamak

• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirmek

• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirmek

• İletişim becerileri geliştirmek

• Moral değerleri geliştirmek

• Kendini tanımak

• Problem çözme becerilerini geliştirmek

• Dil becerilerini geliştirmek

• Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak

• Hayal gücünü geliştirmek

• Dinleme becerilerini geliştirmek

• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırmak

• İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek

• Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirmek

• Empati becerisi geliştirmek olarak özetlenebilir.

Yaş sınırı: Çocuklar için: 7-14
Yetişkinler için: 18 ve üstü. 4 ay

Haftada 1 gün (2 saat) olacak şekilde, toplam 2 ay sürecek olan atölyemiz için kontenjanımız 15 kişidir. Bilgi almak ve kayıt yaptırmak için bizi arayabilir ya da e-posta gönderebilirsiniz.